วัสดุคงเหลือต่ำกว่าเกณ

# ประเภท ชื่อ/ชนิด หน่วยนับ ขนาด/ลักษณะ รหัส จำนวนอย่างสูง จำนวนอย่างต่ำ ที่เก็บ จำนวนคงเหลือ
1 กาว UHU 21 กรัม (กาวแท่งขนาดใหญ่) แท่ง 21 กรัม 40267654 0 5 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 3
2 คลิปดำ#111 (คลิปหนีบ เบอร์ 111) กล่อง กล่อง 8858729222270 0 5 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ -1
3 คลิปดำ#109 (คลิปหนีบ เบอร์ 109) กล่อง #109 8858729222256 0 5 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
4 กระดาษโพสอิท 12*50 แพ็ค 12*50 0 5 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 2
5 กระดาษโพสอิท 37*75 แพ็ค 37*75 8851907112059 0 5 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
6 เยื่อกาว 1 นิ้ว ม้วน 0 5 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
7 กาว TOA (กาวลาเท็กซ์) กระป๋อง 32 ออนซ์ 490/24474 0 2 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 2
8 ถ่าน อัลคาไลน์ 3A กล่อง กล่อง 0 0 สาขาวิชาฟิสิกส์ 0
9 ป้ายไวนิล ผืน 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
10 หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด 5 0 5 คณะวิทยาศาสตร์ 5
11 แฟ้มสอด แฟ้ม 0 5 คณะวิทยาศาสตร์ 5
12 เครื่องเย็บกระดาษ NO3 อัน อัน 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
13 ลิ้นชักพลาสติก 7 ชั้น อัน อัน 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
14 กาวสองหน้าอะคริลิค ม้วน ม้วน 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
15 เข็มหมุด กล่อง หมุดหัวสี 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
16 เข็มกลัด กล่อง กล่อง 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
17 กระดาษการ์ด รีม การ์ดขาว 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
18 กาวย่น ม้วน ม้วน 0 0 สำนักงานคณะ 0
19 หูฟัง ชุด ชุด 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
20 ปากกา Artline 0.1 ด้าม ด้าม - 5 5 คณะวิทยาศาสตร์ 0
21 กระดาษขาวเทาหนา แผ่น แผ่น - 12 1 คณะวิทยาศาสตร์ 0
22 กระดาาไขลอกลาย ม้าน ม้วน - 1 1 คณะวิทยาศาสตร์ 0
23 ฮาร์ดดิสพกพา อัน 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
24 ค่าถ่ายเอกสาร แผ่น - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
25 ปากกาหัวเขียนแบบ ด้าม ด้าม 1 0 0 0
26 ตรายาง อัน - - 0 0 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 0
27 เทปติดสั้น 1" ม้วน - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
28 กระดาษบรุ๊ฟ แผ่น 1000 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
29 ตลับหมึก ยี่ห้อ COLOR 78A กล่อง - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
30 การ์ดอวยพร ใบ - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
31 สมุดบันทึก เล่ม - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
32 แท่นตัดสก๊อตเทป อัน 0 0 0
33 กระเป๋า ใบ - - 0 0 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 0
34 กระดาษหนังช้าง รีม - - 0 0 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 0
35 หมึกแท่นปะทับตราสีแดง (ไม่เข้าสต็อก) แท่น แท่น 8851552509037 0 1 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 1
36 หมึกเครื่องพิมพ์ กล่อง - - 0 0 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 0
37 สก๊อตเทปใส (แกนเล็ก) ม้วน 0 0 0
38 เครื่องคิดเลข เครื่อง - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
39 ป้ายชื่อโฟมบอร์ด แผ่น - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
40 เกียรติบัตร แผ่น - - 0 0 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 0
41 ซองกระดาษน้ำตาลA4 ไม่ขยายข้าง ซอง 500 0 0 0
42 นาฬิกา เรือน แขวนผนัง - 0 0 สาขาฟิสิกส์ 0
43 เครื่องเย็บกระดาษ NO3 อัน 0 0 0
44 เครื่องเย็บกระดาษ NO10 อัน 0 0 0
45 ที่ดึงลวดเย็บกระดาษ อัน 0 0 0
46 ปากน้ำมัน ด้าม - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
47 หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร หลอด - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
48 กระดานไวท์บอร์ด อัน 0 0 คอมพิวเตอร์ 0
49 กระดาษคำตอบขนาด A5 สีฟ้า แผ่น - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
50 ลิขสิทธิ์โปรแกรม license โปรแกรม 0 0 ผศ.ดร.สิริยา 0
51 หมึก HP85A กล่อง กล่อง 0 0 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 0
52 หมึก HP 78A กล่อง กล่อง 0 0 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 0
53 หมึก HP 05A (ไม่เข้าสต็อก) กล่อง กล่อง 0 0 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 0
54 หมึก Brother NT 2280 กล่อง กล่อง 0 0 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 0
55 ตลับหมึก ยี่ห้อ COLOR 78 A กล่อง COLOR 78A 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
56 เลเซอร์พ้อยเตอร์ อัน 097855063458 0 2 คณะวิทยาศาสตร์ 2
57 เมาส์ ตัว ตัว 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
58 หมึก PH -12A กล่อง กล่อง - 1 1 คณะวิทยาศาสตร์ 0
59 หมึก Fuji Xerox CT201610 กล่อง กล่อง - 1 1 คณะวิทยาศาสตร์ 0
60 TONER BROTHER TN-2510 1 - - 1 1 สาขาวิชฟิสิกส์ 0
61 HDD 1 TB For PC ตัว - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
62 Harddisk กล่อง อุปกรณ์เก็บข้อมูล - 0 0 สาขาวิชาฟิสิกศ์ 0
63 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล Sandisk ชุด - - 0 0 สาขาวิชาฟิสิกศ์ 0
64 Memory Card : Kingston-SD Card 16 GB รายการ - - 0 0 สาขาวิชาฟิสิกศ์ 0
65 DVD แผ่น 5905546742 0 0 0
66 หมึกพิมพ์เลเซอร์ กล่อง 0 0 0
67 หมึก HP 05A (ไม่เข้าสต็อก) กล่อง 2614B001 0 0 0
68 หมึกเทียบ 35A ไม่ลงสต๊อก กล่อง hp ce285a 8858702036528 5 1 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
69 ึคีย์บอร์ด 0 0 0
70 หมึก TK174 0 0 0
71 หมึกพิมพ์เลเซอร์ (ไม่เข้าสต็อก) 0 0 0
72 หมึก HP 53A กล่อง 0 0 0
73 หมึก HP 92A กล่อง 0 0 0
74 Power Supply 0 0 0
75 เมนบอร์ด ตัว - - 0 0 คณิตศาสตร์ 0
76 เมนบอร์ด ตัว - - 0 0 คณิตศาสตร์ 0
77 วัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
78 หมึกHP 283A 1 0 0 0
79 สาย HDMI 10ม. สายถัก เส้น 0 0 0
80 สาย HDMI 5ม. เส้น 0 0 -1
81 Samsung ML-1640/2240 กล่อง 0 0 -1
82 แผ่นCD แผ่น 0 0 0
83 ็Harddisk Server SAS HP ชุด - - 0 0 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 0
84 ค่าลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ ชุด - - 0 0 คอมพิวเตอร์ 0
85 Power Supply 0 0 0
86 ดอกไม้ ดอก ดอก 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
87 กระถางโรมัน คู่ อัน 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
88 อาหารปลา 1 ถุง 0 1 1 คณะวิทยาศาสตร์ 0
89 สายดูดน้ำ เส้น เส้น 0 10 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
90 ถุงเพาะชำ กิโล กิโล 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
91 เมล็ดทานตะวัน ถุง เมล็ดพันธุ์ 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
92 เลื่อย อัน 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
93 กระสอบ ใบ - - 0 0 02010000160060005 0
94 วัสดุการเกษตร รายการ 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
95 พาน อัน อัน 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
96 พุ่ม อัน พุ่ม 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
97 สร้อยมุก เส้น เส้น 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
98 อาหารสด 1 กิดลกรัม 0 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
99 อาหารสด 1 กิโลกรัม 0 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
100 ผ้าดำ-ผ้าขาว ผืน ผืน 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
101 ดอกไม้สด ช่อ ช่อ 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
102 ที่คว่ำจาน อัน อัน - 1 1 คณะวิทยาศาสตร์ 0
103 ขวดโหล ใบ ขวด - 1 1 คณะวิทยาศาสตร์ 0
104 ขวดโหลเหลี่ยม ใบ ขวด - 1 1 คณะวิทยาศาสตร์ 0
105 ขวดโหลแก้ว ใบ ขวด - 1 1 คณะวิทยาศาสตร์ 0
106 หน้ากากอนามัย กล่อง - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
107 แก้วทรงเตี้ย ใบ 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
108 ถุงกระดาษ ใบ 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
109 กล่องพลาสติก 0 0 0
110 เครื่องครัว 0 0 0
111 กระเช้าของขวัญ ชุด - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
112 น้ำแข็ง กระสอบ - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
113 ถังขยะ ใบ - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
114 กระเป๋ากระจูด ใบ - - 0 0 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 0
115 วัสดุงาานบ้านงานครัว รายการ - - 0 0 สาขาวิชาฟิสิกศ์ 0
116 วัสดุงาานบ้านงานครัว รายการ - - 0 0 สาขาวิชาฟิสิกศ์ 0
117 วัสดุงาานบ้านงานครัว รายการ - - 0 0 สาขาวิชาฟิสิกศ์ 0
118 ดอกไม้ปลอม ดอก - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
119 ผ้าปูโต๊ะ ผืน - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
120 ใส้กรองเครื่องกรองน้ำ ใส้ - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
121 ร่มพับ อัน - - 0 0 คณิตศาสตร์ 0
122 ผ้าคลุมเก้าอี้ ผืน ผืน - 50 50 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
123 ชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อน ชุด - - 24 24 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
124 ถ่าน Panasonic แพค ก้อน 0 12 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
125 รางปลั๊กไฟ รายการ ปลั๊กไป 3 ขา 5 จุด สวิทซ์ 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
126 หน้ากากสวิทซ์ไฟ อัน อัน 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
127 สวิทย์ พานา รายการ รายการ 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
128 หลอดไฟ หลอด หลอด 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
129 สาย VGA RGB 15M เส้น เส้น 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
130 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการ - - 0 0 สาขาวิชาฟิสิกศ์ 0
131 สายไมค์ เส้น - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
132 สายไมค์ เส้น - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
133 รางปลัีกไฟ4ช่อง 5M อัน V7 8855021952065 0 1 1
134 แบตเตอรี่ ก้อน - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
135 แก๊สโซฮอล์ E 20 ลิตร ลิตร 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
136 แก๊สโซฮออล์ 95 ลิตร ลิตร 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
137 ดีเซลหมุนเร็ว ลิตร ลิตร 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
138 น้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตร - - 0 0 สาขาวิชาฟิสิกศ์ 0
139 พาวเวอร์ดีเซล B2 ลิตร - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
140 น้ำมันโซล่า ลิตร - - 0 0 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 0
141 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ลิตร 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
142 สารเคมี cps cps 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
143 กรรไกรปลายแหลม อัน อัน - 1 7 คณะวิทยาศาสตร์ 0
144 อาหารสด รายการ 0 0 0
145 วัสดุทดลอง รายการ 0 0 0
146 ยา 0 0 0
147 เซนเซอร์ วัดความเข้มแสง - - - 0 0 สาขาวิชาฟิสิกศ์ 0
148 ถุงมือแพทย์ กล่อง - - 0 0 สาขาวิชาฟิสิกศ์ 0
149 วัสดุวิทยาศาสตร์ - - - 0 0 - 0
150 ถ่านชาร์จ 0 0 0
151 ไขควงวัดไฟฟ้า อัน อัน 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
152 คีมเข้าหัวสาย lan Glink ตัว ตัว 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
153 ไขควงชุด LP H6.35 mm ชุด ชุด 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
154 สีสเปรย์ กระป๋อง กระป๋อง 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
155 ไม้ทับแนว ท่อน ท่อน 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
156 ท่อ เส้น เส้น 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
157 ไขควง อัน อัน 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
158 ผ้าพันเกลียว -ผ้าเทป ม้วน ม้วน 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
159 ขั้วแป้นเกลียว รายการ รายการ 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
160 ไขควงสลับด้าม อัน อัน 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
161 กุญแจ ตัว 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
162 สกรูปลายสว่าน ถุง 0 0 คณะวิทยาศาสตร์ 0
163 วัสดุก่อสร้าง - - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
164 วัสดุก่อสร้าง - - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
165 เหล็กสำเร็จรูป ชุด - - 0 0 สาขาวิชาฟิสิกศ์ 0
166 วัสดุสำนักงาน 1 1 - 0 0 0
167 วัสดุงานบ้านงานครัว 1 - - 0 0 0
168 วัสดุการเกษตร - - - 0 0 0
169 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ลิตร 40.30*26.30 - 0 0 สาขาวิชาฟิสิกศ์ 0
170 ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เล่ม - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
171 หนังสือ เล่ม - - 0 0 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ฯ 0
172 เสื้อ 0 0 0
173 หมวก ใบ - - 0 0 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 0
174 กางเกง ตัว - - 0 0 คณิตศาสตร์ 0
175 ทดลอง 0 0 0
176 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0
177 วัสดุสำนักงาน 0 0 0
178 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 0 0 0
179 วัสดุอื่น ๆ - - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
180 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ลิตร - - 0 0 สาขาวิชาฟิสิกศ์ 0
181 วัสดุสำนักงาน - - - 0 0 สาขาวิชาฟิสิกศ์ 0
182 วัสดุงาานบ้านงานครัว - - - 0 0 สาขาวิชาฟิสิกศ์ 0
183 วัสดุก่อสร้าง - - - 0 0 สาขาวิชาฟิสิกศ์ 0
184 วัสดุคอมพิวเตอร์ - - - 0 0 สาขาวิชาฟิสิกศ์ 0
185 วัสดุวิทยาศาสตร์ - - - 0 0 สาขาวิชาฟิสิกศ์ 0
186 ค่าปริ้นเอกสาร เล่ม - - 0 0 สาขาวิชาฟิสิกศ์ 0
187 วัสดุสำนักงาน ม้วน - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
188 วัสดุก่อสร้าง รายการ - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
189 ไม้อัด ิีแผ่น - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
190 วัสดุใช้ไป 0 0 0
191 วัสดุใช้ไปในโครงการ 0 0 0
192 วัสดุใช้ไปในโครงการ 0 0 0
193 กระเช้าของขวัญ ชุด - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
194 วัสดุอื่น ๆ รายการ - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
195 ป้ายโฟมบอร์ด 1 1 1 1 1 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
196 โปสเตอร์-ไวนิล 0 0 0
197 สติ๊กเกอร์ PVC แผ่น - - 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
198 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ใบ - - 0 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 0
199 วัสดุการกีฬา ชุด - - 0 0 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 0
200 ยางมะตอย ถุง 1 1 1 1 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
201 วัสดุสำนักงาน รายการ 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0
202 พระพุทธรูป องค์ ทองเหลือง 0 0 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 0