ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
8 พ.ค. 60คอมพิวเตอร์ ห้องพักอ.อานอบ
นางจิราพร วรรณรักษ์
5 พ.ค. 603
นางจิราพร วรรณรักษ์
5 พ.ค. 60SC2451
นางสาวชลิดา คงทอง
4 พ.ค. 60SC2440
นางสาวชลิดา คงทอง
3 พ.ค. 60อาคารปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
28 เม.ย. 60ช่วยดูสัญณานอินเตอร์เน็ตห้องพัก อ.อานอบ 2341
นางจิราพร วรรณรักษ์
27 เม.ย. 60sc1444
นายศรัณย์วิช บุษบา
27 เม.ย. 60อาคาร SC1 ชั้น 4 ห้อง SC1422
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
25 เม.ย. 60SC2431
นางสาวชลิดา คงทอง
24 เม.ย. 60ห้องพักอ.อานอบ sc2341
นางจิราพร วรรณรักษ์
24 เม.ย. 60sc2414
นางสาวชลิดา คงทอง
24 เม.ย. 60SC2451
นางสาวชลิดา คงทอง
24 เม.ย. 60SC1532
นางสาวกัญชริญา พรหมแก้ว
24 เม.ย. 60อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2 ห้อง อ.ศุภารัตน์ สุทธิมุสิก
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
24 เม.ย. 60ห้องน้ำชั้น 3 ฝั่งผู้หญิง
นางจิราพร วรรณรักษ์