ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
19 เม.ย. 60ห้องSC2424 อ.ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
18 เม.ย. 60ห้อง SC2521
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
11 เม.ย. 60SC2208
นางสาวชลิดา คงทอง
11 เม.ย. 60SC2527
นางสาวชลิดา คงทอง
10 เม.ย. 60เทวัญ
นางจิราพร วรรณรักษ์
10 เม.ย. 60Sc2212
นางสาวชลิดา คงทอง
10 เม.ย. 60SC2218
นางสาวชลิดา คงทอง
10 เม.ย. 60คณะวิทยาศาสตร์ 2 ห้อง SC2421 (อ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ)
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
5 เม.ย. 60อาคาร sc1 ชั้น 4 ห้อง sc1441
นายกฤษดา สุวรรณการณ์