ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
21 มิ.ย. 60sc 2 ชั้น3 ห้อง2306
นางสาวเรณู สีใหม่
20 มิ.ย. 60SC2212
นางสาวชลิดา คงทอง
19 มิ.ย. 60ห้อง SC2420 ห้องพักอ.ดร.พีรนาฏ คิดดี
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
16 มิ.ย. 60ห้องคอมฯชั้น 3
นางจิราพร วรรณรักษ์
15 มิ.ย. 60ห้องสำนักงาน อาคารปฏิบัติเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
15 มิ.ย. 60SC2420 ห้องพักทำงานอ.ดร.พีรนาฏ คิดดี
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
13 มิ.ย. 60ห้องพัก SC2212 คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
12 มิ.ย. 60ห้องปลาชะโด อาคารปฏิบัติเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
12 มิ.ย. 60ห้องสำนักงานอาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
8 มิ.ย. 60ห้องน้ำชั้น 3 ฝั่้งผู้ชาย
นางจิราพร วรรณรักษ์
8 มิ.ย. 60แอร์ห้องแลปจุลชีว ห้อง 2450
นางจิราพร วรรณรักษ์
7 มิ.ย. 60SC2219
นางสาวชลิดา คงทอง
6 มิ.ย. 60ห้องพัก อ.จักรพงศ์ SC2337
นางจิราพร วรรณรักษ์
4 มิ.ย. 60SC2435
อ.ศุภารัตน์ สุทธิมุสิก
1 มิ.ย. 60SC2445
นางสาวชลิดา คงทอง