รายละเอียดข่าว

อบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมนิสิตกับการทำงาน เตรียมความพร้อมตัวเองอย่างไร ให้โดนใจนายจ้าง ปีการศึกษา 2559


    

ณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมนิสิตกับการทำงาน "เตรียมความพร้อมตัวเองอย่างไร ให้โดนใจนายจ้าง" ปีการศึกษา 2559 ดังนี้

1. “บุคลิกภาพที่ดีของบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์” (พิเศษ รับสมัครบุคลากรและนิสิตทุกชั้นปี)
โดย คุณสิตา หวังรชตะรุจ เจ้าของธุรกิจ “Sita Make Up & Trainer”
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตพัทลุง

2. “Resume ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง” 
โดย คุณรัฐเขตต์ พจนากนกกุล ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน หาดใหญ่
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้อง MF 2200 อาคารเรียนรวม วิทยาเขตพัทลุง

3. “เข้าใจตนเอง เข้าใจสถานประกอบการ และเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ให้ได้งาน” 
โดย คุณสะริฟะ เก็บเบ็นหมาด ผู้จัดฝ่ายทรัพยากรบุคลคล บริษัท เบทาโกร ภาคใต้ 
วันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้อง MF 2200 อาคารเรียนรวม วิทยาเขตพัทลุง

นิสิตที่สนใจ ลงทะเบียน https://goo.gl/forms/ww7GW2queZyqMdUi2 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ตุลาคม 2559