รายละเอียดข่าว

กรุณาตรวจสอบการบันทึกกิจกรรม เชิดชูคุณแม่พิมพ์แห่งสถาบัน ก่อน 9 พ.ย. นี้


    

ฝ่ายบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต ได้บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม เชิดชูคุณแม่พิมพ์แห่งสถาบัน โดยสโมสรนิสิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขออภัยในความล่าช้า 
ทั้งนี้ นิสิตสามารถตรวจสอบผลการเข้าร่วมได้ หากมีข้อผิดพลาด กรุณาติดต่อ ที่ พี่หนึ่ง สำนักงานคณะ ภายใน 9 พ.ย. 59 นี้ หลังจากนั้นจะไม่มีการแก้ไขการบันทึกกิจกรรมแต่ประการใด