กิจกรรม

กิจกรรม "7th SCiUS Forum" ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 7TH SCIUS FORUM 
สำหรับนักเรียนโครงการ วมว. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 2-5 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น