ข่าว/ประชาสัมพันธ์
  • ประกาศผลแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัยธมศึกษาต้อนต้น ดาวน์โหลด
  • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบที่ 2 ฝ่ายแข่งขันตอบปัญหาระดับประถม ดาวน์โหลด
  • กำหนดการพิธีเปิดงานและถวายสักการะ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ดาวน์โหลด
  • หนังสือ ขอเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
  • ตารางกิจกรรม ดาวน์โหลด