ข่าวประชาสัมพันธ์  • หมดเขตส่งบทความฉบับเต็มที่ปรับแก้จากข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในรายงานการประชุม (Proceedings) 22 พ.ค. 60 โดยแนบไฟล์ผ่านระบบลงทะเบียน
สูจิบัตรงานประชุมวิชาการ

 

             
ข้อปฏิบัติในการนำเสนอผลงาน

 

             
กำหนดการสำคัญ
 ปิดรับบทคัดย่อ (Abstracts)
    วันที่ 31 ม.ค. 2560
 หมดเขตชำระเงินค่าลงทะเบียนใน อัตราพิเศษ
    ภายในวันที่ 3 มี.ค. 2560
 แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ
    ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. ถึง 3 มี.ค. 2560
 นักวิจัยยืนยันการนำเสนอผ่านระบบ/ส่งบทคัดย่อที่ปรับแก้ไข/
หมดเขตชำระเงินสำหรับผู้นำเสนอ
    ภายในวันที่ 3 มี.ค. 2560
 วันสุดท้ายของการส่งเรื่องเต็ม
    ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2560
 ปิดรับลงทะเบียนและหมดเขตชำระเงิน (ผู้เข้าร่วมงานแบบไม่นำเสนอผลงาน/ทัศนศึกษา)
    ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2560
  วันสุดท้ายของการส่งเรื่องเต็มที่ปรับแก้จากข้อเสนอแนะ
    วันที่ 22 พ.ค. 2560
 จัดประชุมและนำเสนอผลงาน
    วันที่ 3-4 พ.ค. 2560
 กิจกรรมทัศนศึกษา
    วันที่ 5-6 พ.ค. 2560
การตีพิมพ์ในวารสาร