การชำระเงิน
สามารถชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีทางธนาคาร :
  ชื่อบัญชี: งานประชุมวิชาการระดับชาติ ม.ทักษิณ
  หมายเลขบัญชี: 404-279494-4
  ชื่อธนาคาร: ธนาคารไทยพาณิชย์
  สาขา: สาขามหาวิทยาลัยทักษิณ (พัทลุง)
     
การส่งหลักฐานการชำระเงิน
  แนบหลักฐานการชำระเงินผ่านระบบลงทะเบียน คลิ๊ก

 

อัตราค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ประเภทผู้เข้าร่วม
อัตราพิเศษ
ภายในวันที่ 3 มี.ค. 2560
อัตราปกติ
บุคคลภายนอก
2,000 บาท
2,500 บาท
บุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
1,000 บาท
1,500 บาท
อัตราค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมทัศนศึกษา ภายใน 31 มี.ค. 60
ประเภทผู้เข้าร่วม
ราคา
รายละเอียด
เส้นทาง เกาะหลีเป๊ะ-เกาะตะรุเตา
3,600

 

ผู้จัดประชุมขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน
การเข้าร่วมประชุม และค่าทัศนศึกษา ไม่ว่ากรณีใดๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการสำคัญ
 ปิดรับบทคัดย่อ (Abstracts)
    วันที่ 31 ม.ค. 2560
 หมดเขตชำระเงินค่าลงทะเบียนใน อัตราพิเศษ
    ภายในวันที่ 3 มี.ค. 2560
 แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ
    ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. ถึง 3 มี.ค. 2560
 นักวิจัยยืนยันการนำเสนอผ่านระบบ/ส่งบทคัดย่อที่ปรับแก้ไข/
หมดเขตชำระเงินสำหรับผู้นำเสนอ
    ภายในวันที่ 3 มี.ค. 2560
 วันสุดท้ายของการส่งเรื่องเต็ม
    ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2560
 ปิดรับลงทะเบียนและหมดเขตชำระเงิน (ผู้เข้าร่วมงานแบบไม่นำเสนอผลงาน/ทัศนศึกษา)
    ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2560
  วันสุดท้ายของการส่งเรื่องเต็มที่ปรับแก้จากข้อเสนอแนะ
    วันที่ 22 พ.ค. 2560
 จัดประชุมและนำเสนอผลงาน
    วันที่ 3-4 พ.ค. 2560
 กิจกรรมทัศนศึกษา
    วันที่ 5-6 พ.ค. 2560
การตีพิมพ์ในวารสาร