ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์/อีเมล

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล หน่วยงาน
นางสาวปาริชาติ รอดปานนักวิชาชีพ2601parichat.r@tsu.ac.thโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ
นางสาวธิดารัตน์ แซ่ลิ่มเจ้าหน้าที่บริหารงาน2601thidarat.s@tsu.ac.thโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ
นายเทพธิดา จันแดงเจ้าหน้าที่บริหารงานteptida.c@tsu.ac.thโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ