ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
 
คู่มือการใช้ระบบสำนักงานอัตโนมัติ

 

 

ระบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ (ระบบใหม่) เปิดให้ใช้แล้วครับ คลิกเพื่อลิ้งไประบบใหม่

 

 

 

ขั้นตอนการใช้งาน(โดยย่อ)
1. การล๊อกอินเพื่อเข้าระบบให้กรอก ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน แล้วคลิกเข้าสู่ระบบ
2. จากรูปด้านล่าง เลือกแบบฟอร์มที่ต้องการสร้าง
3. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม เช่น แบบฟอร์มบันทึกข้อความจากรูปด้านล่าง ในส่วนที่มีการกรอก ชื่อ และนามสกุล มีระบบ Auto Complete (ตรวจสอบและแสดงรายชื่อบุคลากร แบบอัตโนมัติ) เพื่อความสะดวก และลดความผิดพลาด การพิมพ์ชื่อ-สกุล บุคลากร ไม่ต้องพิมพ์คำนำหน้า (นาย นาง นางสาว) ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ
4. เมื่อกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเสร็จ ให้คลิกที่ "สร้างเอกสาร" ระบบก็จะทำการสร้างเอกสารในรูปแบบ PDF เพื่อสะดวกในการจัดพิมพ์ โดยจะแสดงในหน้าใหม่ของเว็บเบราว์เซอร์ หากต้องการพิมพ์ให้เลื่อนเมาส์ไปบริเวณด้านล่างขวา ของเอกสาร จะประกฏรูปสัญลักษณ์เครื่องพิมพ์ (ขวาสุด) หรือหากต้องการบันทึกเป็นไฟล์ ก็คลิกที่รูปแผ่นดิสเก็ตเพื่อบันทึกเป็นไฟล์เก็บไว้
หมายเหตุ ระบบจะแสดงผลในดีที่สุด หากใช้บราวเซอร์ Google Chrome