ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
 
คู่มือการใช้ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
ติดต่อเรา
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
  คณะวิทยาศาสตร์
  มหาวิทยาลัยทักษิณ
  http://www.sci.tsu.ac.th
   
  ติดต่อสอบถามปัญหาการใช้งาน
  นายกฤษดา สุวรรณการณ์ โทร.2512
  นายศรัณย์วิช บุษบา โทร.2513
  นางทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล โทร. 2514