ข้อมูลคำสั่งดำเนินงาน

ลำดับที่ เลขที่คำสั่ง ระดับคำสั่ง ประเภท กลุ่มคำสั่ง รายละเอียด
Order Product Customer Date Status Total
#15346 Lorem ipsum dolor sit amet eget volutpat erat John Sanders 17 Oct2:16 PM Paid $259.35 View
#15344 Pellentesque diam imperdiet Teresa Holland 16 Oct01:16 AM Paid $123.00 View
#15343 Vestibulum a accumsan lectus sed mollis ipsum Jayden Massey 15 Oct8:07 PM Paid $199.00 View
#15341 Morbi vulputate lacinia neque et sollicitudin Raymond Atkins 11 Oct11:18 AM Paid $678.26 View
Order Product Customer Date Status Total
#15345 Consectetur adipiscing elit Dylan Ambrose 16 Oct03:16 AM Pending $96.20 View
Order Product Customer Date Status Total
#15342 Justo feugiat neque Reina Brooks 12 Oct04:23 PM Cancelled $59.00 View