Cinque Terre

ติดต่อเรา


โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
ติดต่อเรา 074-609617 หรือ 093-4252204 Fax 074-609617


ดู โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า