ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ ปีการศึกษา 2559

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ ปีการศึกษา 2559

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามแนบ มารายงานตัวเข้าหอพักพร้อมประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น เป็นต้นไปณ อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ          วิทยาเขตพัทลุง

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการปรับพื้นฐาน และเข้าหอพัก โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ