ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการโครงการสอบนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559