ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรม "7th SCiUS Forum"