ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรม"7th SCiUS Forum"

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรม "7th SCiUS Forum" ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

รางวัลเหรียญทองแดง ประเภท Poster Presentation

 

รางวัลเหรียญทองแดง ประเภท Oral Presentation