ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ปีการศึกษา 2561

    

 

 

           โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ  ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2560

***ไฟล์ประกาศ***

***เอกสารแนบท้าย 1 ***

***เอกสารแนบท้าย 2 ***