ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่าน สอวน. ค่าย 2 เคมี