ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการฯ ได้รับรับรางวัลเหรียญทอง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการฯ

นายสิทธิเกียรติ สวัสดิโรจน์ นางสาวอภิษฎา แก้วสม และ นางสาวสุพิชญา เกลี้ยงสง

ได้รับรับรางวัลเหรียญทอง ในงาน "PHATTHALUNG INTERNATIONAL SCIENCE FAIR 2018 (THAILAND - MALAYSIA - INDONESIA)"