ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ปีการศึกษา 2562

โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ  ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2561