ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 12

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว. 

 

 

นายธนกร วัฒนยัง ชั้น ม.4/4 และ นายนาธาร ชุมคช ชั้น ม.5/5  

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 

การแข่งขันตอบปัญญาทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 12 ระดับมัธยมปลาย (ช่วงชั้นที่ 4)