ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบรอบแรกโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศผลสอบรอบแรกโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2562

***********************************************************

--------------------------------------------------------------
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก :
Download รายชื่อ : https://goo.gl/nn5HJ7
--------------------------------------------------------------
รายละเอียดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการเข้าสอบรอบสอง :
3.1 ชำระค่าธรรมเนียมกํารสอบจำนวน 700 บาท ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561 – 16 มกราคม 2562
โดยโอนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยทักษิณ (พัทลุง)
ชื่อบัญชีโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ บัญชีประเภท เงินฝากออมทรัพย์
เลขที่ 408 –078341 -0
3.2 ดาว์นโหลดแบบฟอร์มยืนยันการชำระเงินค่าธรรมเนียมได้ทาง http://mis.sci.tsu.ac.th/scius/
และหลักฐานการชำระเงินติดบนแบบฟอร์ม ส่งมายัง โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ ได้ 2 ช่องทาง
1) โทรสาร: 074-609-617
2) อีเมล์: scius.tsu@gmail.com
3.3 นำหลักฐานการโอนเงิน ฉบับตัวจริง มายื่นกับเจ้าหน้าที่ที่ในวันสาร์ที่ 19 มกราคม 2562
*** สามารถตรวจสอบสถานะ การโอนเงิน (ภายหลังส่งหลักฐาน) ได้ทาง
http://mis.sci.tsu.ac.th/scius/ หรือ โทร 093 - 425-2204
หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการชำระเงิน ติดต่อได้ที่โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ โทร 074 - 609617

--------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลดเอกสารยืนยันสิทธิ์ :
Download ใบยืนยันสิทธิ์ : https://goo.gl/tMhF2V
Download หลักฐานการโอนเงิน : https://goo.gl/ho3Eff
กรณียกเว้นค่าธรรมเนียม :https://goo.gl/uiU9sT
--------------------------------------------------------------
Download กำหนดการสอบคัดเลือกรอบสอง
https://goo.gl/xgyHDo

--------------------------------------------------------------

การส่งเอกสารและหลักฐานการชำระเงิน

นักเรียนสามารถส่งเอกสารและหลักฐานการชำระเงิน ได้ทาง E - mail : scius.tsu@gmail.com หรือทาง Fax : 074- 609617  
กรณีนักเรียนที่ยกเว้นค่าธรรมเนียม ส่งเอกสารได้ทางไปรษณีย์เท่านั้น !!!

--------------------------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร : 074 - 609617 หรือ 093 - 4252204  หรือทางเพจ Facebook : วมว.-มทษ.