ข่าวประชาสัมพันธ์

ชั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

รายละเอียดขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ 

 

 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 - 30  ดาวน์โหลดเอกสารยืนยันสิทธิ์   (คลิ๊กที่นี่...)  

 

จากนั้นส่งเอกสารการยืนยันสิทธิ์ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว มายังโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ทางโทรสารหมายเลข 074-609617

 

หรือ E-Mail : scius.tsu@gmail.com ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  ภายในเวลา 16.30 น. 

 

   **** หากไม่ดำเนินการภายในวัน - เวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยจะเรียกผู้ผ่านคัดเลือกลำดับสำรองมารายงานตัวตามลำดับ ****