ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางกิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียนโครงการ วมว. -ม.ทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2562

ตารางกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนโครงการ วมว. -ม.ทักษิณ
ประจำปีการศึกษา 2562

 สามารถดาว์นโหลด PDF File   >>>download<<<

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ โทรศัพท์ 074-609617 มือถือ 093-4252204