ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ปีการศึกษา 2563

โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ  ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2562