ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับนานาชาติ ปีการศึกษา 2562

โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับนานาชาติ (ไทย-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย-เวียดนาม) ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562
"THE THIRD PHATTHALUNG INTERNATIONAL ACADEMIC COMPETITION FESTIVAL 2019 (3rd PIACF 2019)"

 

 

รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 2 รางวัล
1. Speech Competition, Grade 7-12
    นายกฤษฎิ์ พลจันทึก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

2. Mathematics Competition, Grade 7-12
   นายณัฐนันท์ ประสงค์จันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 3 รางวัล
1. Science Competition, Grade 7-12
  นางสาวศศิมา ปานสังข์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  นางสาวพิมพ์ชนก ไข่ทองแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

2. Mathematics Competition, Grade 7-12
   นางสาววรณัน มณีโชติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5