ข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัลตัวแทนการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์ และผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 2 คน เพื่อเป็นตัวแทนการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ (ซึ่งจะมีผู้แทนศูนย์ เพียงศูนย์ละ 6 คน เท่านั้น) รายละเอียดดังนี้

 

ตัวแทนการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
1. นางสาวอุษกณิศย์ ทิพย์สังข์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

 

สาขาวิชาฟิสิกส์
1. นายทินกฤต สองแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4