ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ
ประชาสัมพันธ์ 
แจ้งเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
จากเดิมวันที่  2 กรกฎาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

 

 

 

download เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  :  *** download file ***

download กำหนดการเตรียมความพร้อมการทดลองเรียนออนไลน์ (Online) : *** download file ***