ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ปีการศึกษา 2564

โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 


เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในโครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยทักษิณ (โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ) ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2563

 

         

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ 

โทรศัพท์ 074 - 609617  มือถือ 093 - 4252204
อีเมล์ : scius.tsu@gmail.com