ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบรอบแรกของโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2564

 

ประกาศผลสอบรอบแรกของโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2564 ตามเอกสารแนบ ประกอบด้วย

1 ประกาศผลสอบรอบแรก
2 เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
3 เอกสารแนบท้าย 2 รายละเอียดการสอบรอบสอง
4 เอกสารแนบท้าย 3 ข้อมูลการติดต่อ

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://drive.google.com/drive/folders/1h1cKFkoA7e_Bm37ZvGV7sVTdAkGsYEsq?usp=sharing

 

รายละเอียดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการเข้าสอบรอบสอง 

 

1. ชำระค่าธรรมเนียมสอบรอบสอง จำนวน 700 บาท "ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 20 มกราคม 2564" เท่านั้น
โดยโอนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้ โลตัส พัทลุง
ชื่อบัญชี  โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ
บัญชีประเภท เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 408 – 078341 - 0

 
2. ดาว์นโหลดแบบฟอร์มยืนยันการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบรอบสอง และหลักฐานการชำระเงินติดบนแบบฟอร์ม ส่งมายัง โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ ได้ 2 ช่องทาง
      2.1) โทรสาร: 074-609-617
      2.2) อีเมล์: scius.tsu@gmail.com

3. การส่งเอกสารและหลักฐานการชำระเงิน
นักเรียนสามารถส่งเอกสารและหลักฐานการชำระเงิน ได้ทาง อีเมล์: scius.tsu@gmail.com 
* กรณีนักเรียนที่ยกเว้นค่าธรรมเนียม ส่งเอกสารได้ทางไปรษณีย์เท่านั้น !!! 

4. นำหลักฐานการโอนเงิน ฉบับตัวจริง มายื่นกับเจ้าหน้าที่ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564

5. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกรอบสอง :
* กรณีนักเรียนที่มีฐานะยากจน สามารถยื่นขอรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกรอบสอง โดยมีหลักฐานรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษาว่า นักเรียนมีฐานะยากจนจริง โดยให้ส่งไปยังสถานที่ติดต่อของมหาวิทยาลัย – โรงเรียนในโครงการ วมว.

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://drive.google.com/drive/folders/1Z-MtAZtJSWwgpqFFDylOtHDhMr9gfeBZ?usp=sharing

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
สำนักงานโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
โทรศัพท์  074 - 609617   มือถือ 062-6948495
 
เว็บไซต์ http://mis.sci.tsu.ac.th/scius   |    E-mail scius.tsu@gmail.com