ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกำหนดสอบรอบสอง ปีการศึกษา 2564

ประกาศกำหนดสอบรอบสอง ปีการศึกษา 2564

 

ติดตามรายละเอียดได้ทางเว็ปไซต์  http://scius.most.go.th/set/activity/view_detail/9/116
ขอให้ผู้เข้าสอบรอบสองศึกษารายละเอียดของการเข้าสอบตามเอกสารแนบ 1 และเอกสารแนบ 2 ให้ครบถ้วน

 

โปรดติดตามมาตรการและรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมทางเว็ปไซต์โครงการ วมว.
http://scius.mhesi.go.th