ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ ผู้สมัครสอบที่ยืนยันสิทธิ์สอบรอบสอง ปี 2564

ประกาศ

ขอความร่วมมือผู้สมัครสอบที่ยืนยันสิทธิ์สอบรอบสอง โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ และผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมกลุ่มไลน์ "เตรียมความพร้อมสอบรอบ 2 วมว. - ม.ทักษิณ" ดัง QR code ที่แนบหรือ https://line.me/R/ti/g/yZc4GtAcbr ภายในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อความสะดวกในการประสานงานและแจ้งข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการสอบ ขอบคุณค่ะ