ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการสอบรอบ 2 วันที่ 7 มีนาคม 2564

ประกาศ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid 19 ระลอกใหม่ ทางโครงการ วมว. - ม.ทักษิณได้กำหนดมาตราการในการคัดกรองเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส covid 19 ดังต่อไปนี้

1. ขอความร่วมมือนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อแสดงข้อมูลการเดินทาง ก่อนวันสอบอย่างน้อย 7 วัน ในวันสอบหากพบว่ามีนักเรียนหรือผู้ปกครองท่านใดไม่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย

2. ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านวางกระดาษสีบริเวณหน้ากระจกรถเพื่อความสะดวกในการคัดกรองเบื้องต้นโดยจะแบ่งสีตามจังหวัด ดังนี้

• จังหวัดพัทลุง ใช้กระดาษ “สีเขียว”

• จังหวัดสงขลา ใช้กระดาษ “สีน้ำเงิน”

• จังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้กระดาษ “สีชมพู”

• จังหวัดตรังและกระบี่ ใช้กระดาษ “สีเหลือง”

รายละเอียดสำหรับผู้ปกครอง แบ่งเป็น 2 ส่วน

1. ผู้ปกครองและนักเรียนจากจังหวัดพัทลุง : ผู้ปกครองมาส่งนักเรียนได้ที่บริเวณลานจอดรถ วศก. และศูนย์เครื่องมือกลาง โดยเมื่อส่งนักเรียนเรียบร้อยแล้ว ผู้ปกครองวนรถออกจากมหาวิทยาลลัยทักษิณ พัทลุง และมารับนักเรียนกลับหลังการสอบเสร็จสิ้น

2. ผู้ปกครองและนักเรียนจากต่างจังหวัด : ผู้ปกครองมาส่งนักเรียนได้ที่บริเวณหน้าคณะศึกษาศาสตร์ โดยผู้ปกครองสามารถรอรับนักเรียนกลับบริเวณ 7-11

 

ขอความร่วมมือนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบรอบสอง ประจำปีการศึกษา 2564 ทุกท่าน เข้าไปกรอกข้อมูลประจำตัว (ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน) ในแบบฟอร์ม Google Form ดังลิงค์ที่แนบ

https://forms.gle/7x3x8npSF28WZo3M9

ภายในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เพื่อความสะดวกในการคัดกรอง สำหรับวันสอบรอบสอง (วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564) ขอบคุณค่ะ

ขอขอบคุณในความร่วมมือ