ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการรายงานตัว ทำสัญญามอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2564

** ประกาศ **
กำหนดการรายงานตัว ทำสัญญามอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ปีการศึกษา 2564

ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564

 

กำหนดการ : https://drive.google.com/file/d/1FjmQ-ObRobGPYoOXO3G6uKWUu5YVuFw7/view?usp=sharing