ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2564 ส่งสำเนาบัตรประชาชน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ส่งสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นกำกับสำเนาถูกต้อง เพื่อที่ทางโครงการจะได้ดำเนินการทำประกันให้แก่นักเรียนใหม่ของโครงการ โดยส่งเอกสารในรูปแบบไฟล์ .pdf มาที่ Email : scius.tsu@gmail.com

 

ภายใน วันศุกร์ ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 18.00 น.