ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร
 
อาจารย์ ดร. จันทวรรณ น้อยศรี
ดำรงตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายกิจการนักเรียน โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ
 
อาจารย์ ดร. ปวีณา แก้วอุบล
ดำรงตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายวิชาการ โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ
-------------------------------------------------------------------
โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ยินดีต้อนรับด้วยความยินดีอย่างยิ่งค่ะ