ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.5 ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ( สอวน.) ค่าย 2 สาขาฟิสิกส์
ขอแสดงความยินดี
 
นายทินกฤต สองแก้ว
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ
 
ผ่านการคัดเลือก
เข้าร่วมการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 2
ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาฟิสิกส์
ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี