ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.5 ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ( สอวน.) ค่าย 2 สาขาชีววิทยา
ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
 
ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ( สอวน.) ค่าย 2 สาขาชีววิทยา รุ่นที่ 21 ศูนย์มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 3 คน ดังนี้
1. นางสาวสมิตตา ธนาทรัพย์สิน
2. นายปิยพัทธ์ ปะรา
3. นายพงศ์พล อนุรักษ์ทรัพย์