ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม. 5 ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวเเทนมหาวิทยาลัยทักษิณเเข่งขันชีววิทยาระดับชาติ
ขอเเสดงความยินดีกับ
 
นายปิยพัทธ์ ปะรา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
 
ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวเเทนมหาวิทยาลัยทักษิณเเข่งขันชีววิทยาระดับชาติ โครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 2 วิชา ชีววิทยา รุ่นที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยทักษิณ