ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.5 ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ( สอวน.) ค่าย 2 สาขาเคมี
ขอแสดงความยินดีกับ
 
- นางสาวธีริศรา อินตรา
- นางสาวอนามิกา แก้วนก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาเคมี
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยทักษิณ