ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนทุนโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรม 11th SCiUS Forum ระหว่างวันที่ 18 ถึง 20 มิถุนายน 2564
ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนทุนโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรม SCiUS Forum ครั้งที่ 11 ในรูปแบบ Oral Presentation ระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2564 โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรม เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา โดยนักเรียนได้รับรางวัล 11 โครงงาน จาก 15 โครงงาน
ในนามโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน คณะครู เเละบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดีเสมอมา ## SCiUS ## TSU