ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนในการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสำหรับนักเรียน ครั้งที่ 2 (The 2nd International Conference for Students in Science and Innovation : ISSI 2021)

ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนทุนโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ

ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสำหรับนักเรียน ครั้งที่ 2 (The 2nd International Conference for Students in Science and Innovation : ISSI 2021) ในรูปแบบ Oral Presentation เเละ Poster Presentation จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564
โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งนักเรียนในโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ได้รับเหรียญรางวัลทั้งหมด 13 รางวัลประกอบด้วย
  • Oral Presentation
- เหรียญทอง จำนวน 3 รางวัล
  • Poster Presentation
- เหรียญทอง จำนวน 3 รางวัล
- เหรียญเงิน จำนวน 1 รางวัล
- เหรียญทองเเดง จำนวน 6 รางวัล
ในนามโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ คณะครู เเละบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนในการดูแลผลงานนักเรียนด้วยดีเสมอมา เป็นผลให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเเข่งขันและนำเสนอผลงานที่มีคุณภาพสู่ระดับประเทศได้อย่างเต็มภาคภูมิ