ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 เข้าร่วมโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2565
เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 เข้าร่วมโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2565
 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครน้องๆ ม.3 หรือเทียบเท่า เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในโครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว. ระยะที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2564
รายละเอียดการสมัครและประกาศรับสมัคร คลิก
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร คลิก