ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดออกเเบบตราสัญลักษณ์ ( Logo) SCiUS Forum ครั้งที่ 12
ประชาสัมพันธ์ นักเรียน โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
 
ร่วมส่งผลงานประกวดออกเเบบตราสัญลักษณ์ ( Logo) SCiUS Forum ครั้งที่ 12
ชิงเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนโครงการ วมว. – ม.ทักษิณ ได้ใช้ความสามารถในการออกแบบความคิดสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรม SCiUS Forum ครั้งที่ 12
สามารถส่งใบสมัครได้ที่ : https://forms.gle/RoAEsGHqzwdnCvKG7
รายละเอียดเพิ่มเติมในการส่งผลงาน : https://bit.ly/3bgBOoa
ส่งผลงานเข้าประกวด : https://forms.gle/vTLtvdpvDiADPBeq8