รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021154


ชื่อ-สกุล
น.ส.ฮายูกา กาซอ
หลักสูตร
ชีววิทยา
สาขาวิชา
ชีววิทยา
โทร.
0611830648

ผู้ปกครอง
นางสาว รอปีอ๊ะ สามะ