ระบบจองห้องเรียน

เมนูการใช้งาน

ดูปฏิทินการจอง

ค้นหาห้องว่าง

ห้องทั้งหมด

แนะนำการใช้งานระบบ

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการ

ค้นหาห้องว่าง
วันที่
ในเวลาราชการเลือก
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
นอกเวลาราชการเลือก
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
 

ห้องว่าง

ห้องความจุคนจอง
เลือกวันเวลา และกดค้นหา

ห้องที่ถูกจองแล้วในช่วงเวลาดังกล่าว

ห้องผู้จองวัตถุประสงค์เวลาสถานะ
เลือกวันเวลา และกดค้นหา

ติดต่อสอบถาม นายคทายุทธ์ คงมณี โทรภายใน.2120 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0884450681,นายฉัตรชัย สุนทะโก โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0869617011