ระบบจองห้องเรียน

เมนูการใช้งาน

ดูปฏิทินการจอง

ค้นหาห้องว่าง

ห้องทั้งหมด

แนะนำการใช้งานระบบ

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการ

แนะนำการใช้งานระบบจองห้อง

>>แนะนำหน้าปฏิทิน

>>การใช้งานหน้าค้นหาห้องว่าง

>>การบันทึกรายละเอียดข้อมูลการจอง

>>การยกเลิกจองห้อง

-แนะนำหน้าปฏิทิน

หมายเลข 1 แสดงชื่อห้องปัจจุบัน สามารถคลิกเพื่อเลือกดูห้องใดๆได้
หมายเลข 2 สามารถคลิกเพื่อดูปฏิทินในหน้าถัดไป
หมายเลข 3 แสดงหมายเลขของห้องทั้งหมด พร้อมชื่อห้อง
หมายเลข 4 แสดงเลขวันที่ หากท่านเลือกห้องจาก ช่องหมายเลข 1 แล้ว   ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดการใช้ห้องในวันนั้นๆ ได้
พร้อมทั้งสามารถบันทึกรายละเอียด และเลือกช่วงเวลาที่ต้องการจอง
หมายเลข 5 แสดงหมายเลขของห้องที่มีการจองแล้วในวันนั้นๆ หากเลือกช่องหมายเลข 1 เป็นการแสดงห้องทั้งหมด
หมายเลข 6 แสดงวันที่ปัจจุบัน โดยใช้พื้นหลังสีชมพู

-การใช้งานหน้าค้นหา

ท่านสามารถทำการค้นหาโดยการตามขั้นตอนดังนี้
1.เลือกวันเดือนปีจากช่องหมายเลข 1
2.เลือกช่วงเวลาที่ต้องการห้องว่างจากช่องหมายเลข 2  ท่านสามารถกดเลือกได้หลายช่วงเวลาพร้อม ๆ กัน
3.คลิกปุ่มค้นหาหมายเลข 3  ระบบจะแสดงผลการค้นหาในลักษณะดังภาพด้านล่าง

หมายเลข 1แสดงห้องที่ยังไม่มีผู้จองในช่วงเวลาที่ท่านเลือก
คลิกที่หมาย หมายเลข 2เพื่อเข้าสู่หน้ารายละเอียดการใช้งานห้องในวันที่เลือก ซึ่งท่านสามารถบันทึกข้อมูลเพื่อขอจองห้องได้
หมายเลข 3แสดงห้องที่ถูกจองไว้แล้วในช่วงเวลาดังกล่าว

-การบันทึกรายละเอียดข้อมูลการจอง

การบันทึกข้อมูลการจองห้องทำได้ดังนี้

1.เลือกช่วงเวลาที่ต้องการจอง ( สามารถเลือกพร้อมกันได้หลายช่วง ต่อการจองหนึ่งครั้ง )
2.ใส่ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ ที่ติดต่อได้
3.ใส่วัตถุประสงค์การจองหรือหลายละเอียดการจอง
4.คลิกที่ทำการจองห้อง
ระบบจะแสดงหน้าต่างดังภาพ

เมื่อกลับไปยังหน้าปฎิทินจะเห็นห้องถูกจองแล้วดังภาพ

เมื่อคลิกเข้าไปยังหมายเลขห้องจะปรากฎข้อมูลการจองดังภาพ

-การยกเลิกจองห้อง

การยกเลิกการจองห้องมีขั้นตอนดังนี้
1.คลิก "ยกเลิกการจอง" หลังข้อมูลการจองระบบจะถุามรหัสที่ได้รับหลังจากบันทึกการจอง

2.กรอก รหัส และคลิกตกลง

3.หากรหัสถูกต้องจะปรากฏหน้าต่างดังแสดงในภาพ

4.หากรหัสผิดจะปรากฏหน้าต่างดังแสดงในภาพ

5. ! ระบบจะยกเลิกการจองของท่านทุกช่วงเวลาในรายการ

กลับไปด้านบน

ติดต่อสอบถาม นายคทายุทธ์ คงมณี โทรภายใน.2120 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0884450681,นายฉัตรชัย สุนทะโก โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0869617011