Facebook twitter
    Instagram line ID : sci.tsu
คณะวิทยาศาสตร์

ระเบียบการทำ Portfolio ออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

ระเบียบและขั้นตอนการทำ Portfolio ออนไลน์

  1. ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล "ข้อมูลส่วนตัว" ให้ครบถ้วน
  2. ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูล "ข้อมูลครอบครัว" ให้ครบถ้วน
  3. ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูล "ข้อมูลการศึกษาระดับมัธยมปลาย" ให้ครบถ้วน
  4. ขั้นตอนที่ 4 กรอกข้อมูล "ข้อมูลกิจกรรมในโรงเรียน" ให้ครบถ้วน
  5. ขั้นตอนที่ 5 ดูตัวอย่างข้อมูลที่ได้ทำการกรอกข้อมูลและสามารถดาวน์โหลด PDF ได้จากปุ่มค้นหา Portfolio ข้างบนเมนู
  6. พิเศษ ในการทำ Portfolio ออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์จะทำการพริ้นให้นักเรียนเอง โดยสามารถใช้ Portfolio ออนไลน์ในการสมัครโครงการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณเท่านั้น
หมายเหตุ** กรณีที่นักเรียนต้องการบันทึกไฟล์ Pdf ไว้สำหรับดูหรือตรวจสอบข้อมูล ให้นักเรียนกดปุ่ม ค้นหา Portfolio ข้างบนเพื่อดำเนินการค้นหาจากเลขบัตรประชาชนของนักเรียน แล้วสามารถกดดาวน์โหลดได้ตามขั้นตอน×

amdTsu